Košarkaška igraonica

Nedugo nakon pokretanja prve Košarkaške igraonice u Banjoj Luci, ovaj projekat je započet i u Bijeljini, kako bi i djevojčice i dječaci sa istoka države dobili mogućnost da o košarci uče od svojih najmlađih dana. Pri tome je od posebne važnosti sam koncept programa, koji kombinuje elemente treninga sa igrom i zabavom, zbog čega je Košarkaška igraonica postala vrlo uspješan i voljen program od njegovog samog pokretanja.

Program je namijenjen djevojčicama i dječacima starosti od 6 do 10 godina. Rekviziti koji se koriste za rad sa njima su u potpunosti prilagođeni njihovom uzrastu, pa djeca igraju malim košarkaškim loptama (popularnim „peticama“), dok su koševi na koje šutiraju su spušteni na visinu od 2.60 metara. Ovim putem se osigurava bezbjednost malih košarkaša i omogućuje im se da košarkašku opremu zaista aktivno koriste.

Plan rada sa polaznicima je posebno osmišljen kao mješavina košarkaške škole i dječije igraonice. Djevojčice i dječaci se upoznaju sa najosnovnijim košarkaškim kretnjama i minimumom košarkaških pravila, i to kroz igru, zabavu i druženje. Niz edukativnih igrica dizajniran je tako da polaznici košarkaške škole za najmlađe nauče osnovna pravila i šta je to dvokorak, ali je osnovni cilj da uvide jedinstveni duh kolektivnog sporta i dijele radost povodom svojih prvih košarkaških poteza. Akcenat je, dakle, prvenstveno na druženju, pobuđivanju sportskog duha i pružanju pažljivo planirane fizičke aktivnosti u periodu značajnom za ispravan tjelesni razvoj.

U vremenima kada djeca već i prije polaska u osnovnu školu igraju igrice na računarima i pametnim telefonima, Košarkaška igraonica ima za cilj da sačuva vrijednosti pravilnog fizičkog razvoja, dječijeg druženja i učenja kroz vannastavne aktivnosti.

Sa djecom rade treneri Igor Mihajlović i Srđan Sekulić, a termini Košarkaške igraonice u Bijeljini su:

OCP (55 of 63) (Large)