Kontakt

Kontakt telefoni rukovodstva

+387 65 193 000 – Bogdan Stanojević, predsjednik kluba

+387 65 644 926 – Željko Krunić, predsjednik Skupštine kluba

+387 66 110 019 – Igor Mihajlović, generalni sekretar Partizana BN

+387 66 417 522 – Dragan Krčmar, generalni sektretar Partizana Pale

+387 65 813 847 – Ljubiša Šikarac, predsjednik kluba Mladost 76 (ili Bogdan Stanojević)

Zvanične e-mail adrese

KK Partizan TS Banja Luka: kkpartizanbl@gmail.com

KK Partizan BN: kkpartizanbn@gmail.com

KK Partizan Pale: kkpartizanpale@gmail.com

KK Partizan u Prnjavoru: kkpartizanprnjavor@gmail.com

Žiro račun za uplate članarina

Nova banka a.d. Banja Luka

5550070022596795

 

 

 

Prijatelji kluba