BESPLATNA ŠKOLA SPORTA ZA DJECU ŠKOLSKOG UZRASTA

12/12/2019

“Sva djeca jedan tim – trenirajmo zajedno”

Košarkaški klub “Partizan TS” implementira projekat pod nazivom “Sva – djeca jedan tim – trenirajmo zajedno” na području opštine Pale. Projekat će trajati šest mjeseci, a obuhvatiće realizaciju škole sporta za 300 djece školskog uzrasta.

Projekat se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Poseban fokus u toku implementacije projekta ćemo staviti na uključivanje socijalno ugrožene djece i djece sa poteškoćama u razvoju, jer sva djeca imaju pravo na jednak pristup sportsko-edukativnim sadržajima.

 

Realizacija škole sporta dovodi do direktnog povećanja obima sportsko-edukativnih aktivnosti, raznolikosti sportskih sadržaja u kojima djeca učestvuju,  i njihovog nivoa znanja o sportu i zdravim životnim navikama, čime stvaramo preduslove za dugoročno poboljšanje zdravlja, kvaliteta života i predispozicija za bavljenje sportom i rekreacijom. Ovo ćemo postići kroz realizaciju 48 sati treninga iz 6 različitih sportova, dopunjenih sa 8 edukatinih predavanja u koje će biti uključeno 50 socijalno ugrožene djece.

Predstavnici lokalne zajednice opštine Pale podržali su realizaciju ovog projekta, ističući da će ovaj projekat doprinijeti usvajanju zdravih životnih stilova kod djece školskog uzrasta.

 

Projekat  „Sva djeca jedan tim – trenirajmo zajedno“  škola sporta namjerava da doprinese povećanju dostupnosti edukativno-sportskim sadržajima, te uključenosti djece iz socijalno ugroženih porodica u edukativno-sportske sadržaje kroz realizaciju škole sporta za 300 djece osnovno-školskog uzrasta, te unapeđenju uslova za bavljenje sportom u okviru škole i na području opštine Pale.

2

3

 

 

 

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a  implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

456