Pale

Pale su u jesen 2016. godine dobile svoju Košarkašku igraonicu – prostor za najmlađe košarkaše, u kojem se kombinuju elementi treninga sa igrom i zabavom, a koji se već pokazao izuzetno uspješnim u Banjoj Luci i Bijeljini. Na taj način, KK Partizan je zvanično stigao i u ovaj grad.

Košarkaška igraonica je namijenjena djevojčicama i dječacima starosti od 6 do 10 godina. Rekviziti koji se koriste za rad sa njima su u potpunosti prilagođeni njihovom uzrastu, pa djeca igraju malim košarkaškim loptama (popularnim „peticama“), dok su koševi na koje šutiraju su spušteni na visinu od 2.60 metara. Ovim putem se osigurava bezbjednost malih košarkaša i omogućuje im se da košarkašku opremu zaista aktivno koriste.

Plan rada sa polaznicima je posebno osmišljen kao mješavina košarkaške škole i dječije igraonice. Djevojčice i dječaci se upoznaju sa najosnovnijim košarkaškim kretnjama i minimumom košarkaških pravila, i to kroz igru, zabavu i druženje. Niz edukativnih igrica dizajniran je tako da polaznici košarkaške škole za najmlađe nauče osnovna pravila i šta je to dvokorak, ali je osnovni cilj da uvide jedinstveni duh kolektivnog sporta i dijele radost povodom svojih prvih košarkaških poteza. Akcenat je, dakle, prvenstveno na druženju, pobuđivanju sportskog duha i pružanju pažljivo planirane fizičke aktivnosti u periodu značajnom za ispravan tjelesni razvoj.

U vremenima kada djeca već i prije polaska u osnovnu školu igraju igrice na računarima i pametnim telefonima, Košarkaška igraonica ima za cilj da sačuva vrijednosti pravilnog fizičkog razvoja, dječijeg druženja i učenja kroz vannastavne aktivnosti.

OCP (39 of 63) (Large)