KK „Partizan TS“ Banjaluka podržan od Regionalnoga programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  

25/12/2017

 

kk partizan

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u četvrtak, 21. decembra 2017. godiine je obavljena ceremonija potpisivanja sa organizacijama civilnog društva za sprovođenje projekata na teritoriji grada Bijeljina.

Nakon javnog poziva za organizacije civilnog društva, koji je sproveo Grad Bijeljina (Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i Odjeljenje za društvene djelatnosti) među odobrenim projektima za finansiranje je i Košarkaški klub „Partizan TS“ Banjaluka – sa projektom „Prva košarkaška igraonica“, odobreni iznos za finansiranje 13,566.00 KM;

Sredstva su odobrena i Udruženju za pomoć mentalno zaostalim licima „Nada“, Ekološkom udruženju „Eko put“ Bijeljina, Centru za razvoj i promociju informacionog društva „Impact“, Humanitarnom udruženju žena „Arta“  i Fondacija „Lara“ Bijeljina.

Ukupno odobrena sredstva za realizaciju projekata na području grada Bijeljina iznose 187,925.10 KM, od čega Grad Bijeljina sufinansira iznos od 30% od ukupnog iznosa sredstava.

Planirani rok trajanja navedenih projekata je od šest do dvanaest mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja decembra 2018. godine.

Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u BIH, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz opštinskih budžeta. ReLOaD će raditi na unaprijeđenju mehanizama putem kojih će JLS finansirati projekte organizacija civilnog društva koji su prioritetni za lokalni razvoj. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa 21 JLS, doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.